Termini predavanja za mesec Oktobar 2015.

Obaveštavamo poštovane koleginice i kolege da se u oktobarskim terminima održavaju tri premijerna predavanja. Svaki od njih nosi po dva boda pa je onima kojima još samo malo fali moguće da ih prikupe u ovim terminima.

Termine predavanja možete preuzeti ovde.

Prvi licencni period ističe 15. Novembra 2015. godine!

Nakon prikupljenog (dovoljnog) broja bodova, potrebno je poslati Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije zahtev za relicenciranje 30-60 dana pre isteka licence, kako bi se one na vreme uzele u razmatranje.

Na sastancima KMSZTS posebno je naglašeno da licence NEĆE BITI PRODUŽAVANE sve dok članovi ne budu imali potreban broj bodova! U ovom trenutku, nije bitno da li su bodovi internog ili eksternog tipa, niti kada su prikupljeni, važno je samo da ih je dovoljno. Za licence izdate pre 2010. godine 144 boda, za ostale 168 bodova.

Puno uspeha u daljem radu!

Termini predavanja za mesec Septembar 2015.

Obaveštavamo poštovane koleginice i kolege da od 1. septembra nastavljamo sa kontinuiranom edukacijom članstva!
U ovom mesecu smo planirali 13 predavanja što u sklopu Doma zdravlja, što u organizaciji UzrDzSu.
Molimo sve koleginice i kolege da provere svoje bodove i da se angažuju na sakupljanju istih jer neće biti praštanja od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.
Bez bodova će biti veoma teško produžiti licence za rad! Iz tog razloga vam izlazimo u susret i planiramo maksimalan broj predavanja.
Puno uspeha u daljem radu!