!!! Izmena termina predavanja !!!

Obaveštavamo poštovane koleginic i kolege da je došlo do izmene u terminima zakazanih predavanja za ovu nedelju!

16. oktobra će se održati predavanje VSMS Samire Ćurtić sa temom: “Uloga patronažne sestre u prevenciji gripe”.

17. oktobra će se održati predavanje VSMS, glavne sestre Doma zdravlja Subotica, Melinde Tot Demek, sa temom: “Anafilaktički šok”

Puno uspeha u daljem radu!