O Udruženju

Udruženje Zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica je osnovano 2009. godine sa ciljem da udruži i organizuje kadar sa srednjom i višom stručnom spremom zdravstvenog profila, radi razvoja zdravstvene struke i unapređivanja zdravstvene prakse.
Kao što se vidi iz imena, ovo udruženje je u početku okupljalo članove prvenstveno zaposlene u Domu zdravlja Subotica, dok su se vremenom pridruživali i delatnici privatne prakse koji su prepoznali kvalitet i mogućnosti koju im pruža ovo udruženje na polju kontinuiranje edukacije. Ponosni smo što u svoje članstvo možemo da ubrojimo i koleginice i kolege iz Doma za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ – Subotica, Zavoda za javno zdravlje – Subotica, medicinske sestre iz humanitarne organizacije „Caritas“ i druge…
Udruženje zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica u cilju edukacije članstva samostalno organizuje stručne, naučne i edukativne skupove, predavanja, javne tribine, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog usavršavanja svojih članova i pruža pomoć kod sakupljanja neophodnih bodova potrebnih za obnavljanje licence za rad izdate od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije