!!! Termini predavanja za Mart 2018. !!!

Obaveštavamo poštovane koleginice i kolege da su određeni termini predavanja za mesec Mart 2018. godine.

Link za preuzimanje možete pronaći ovde.

Mole se članovi Udruženja koji sami plaćaju članarinu, da izvrše uplate za prvo polugodište do 10. marta, jer u protivnom im NEĆE BITI ISPOSTAVLJENI SERTIFIKATI NITI BITI OBRAČUNATI BODOVI Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije!

Na sednici izvršnog odbora je odlučeno da se rigorozno proverava članstvo i uplata članarina istih, jer je primećeno da su smanjene uplate članova privatnika, a isti uredno dolaze na predavanja bez griže savesti i uplaćenih obaveza.

Po Statutu Udruženja zdravstvenih radnika Doma zdravlja Subotica, član Udruženja je u obavezi da plaća članarinu, a za uzvrat dobija mogućnost da prisustvuje predavanjima koja organizuje Udruženje – potpuno besplatno!

Članarinu možete uplatiti na tri načina:

  • direktnim odbitkom sa ličnog dohotka ili trajnim nalogom (mesečno= 130 rsd)
  • uplatom preko banke ili pošte na tekući račun Udruženja (polugodišnje= 780 rsd ili godišnje = 1560 rsd)
  • direktno, na licu mesta, pre predavanja kod organizatora predavanja (polugodišnje= 780 rsd ili godišnje = 1560 rsd)

Molimo sve članove koji su se prepoznali, da svoje obaveze prema Udruženju izmire, kako ne bi došli u situaciju da im baš ti bodovi nedostaju koji nisu obračunati zbog neuplaćenih članarina!

Nemojte zaboraviti da ovo Udruženje postoji zbog vas i opstaje samo zahvaljujući vama!