Termini predavanja za mesec Oktobar 2015.

Obaveštavamo poštovane koleginice i kolege da se u oktobarskim terminima održavaju tri premijerna predavanja. Svaki od njih nosi po dva boda pa je onima kojima još samo malo fali moguće da ih prikupe u ovim terminima.

Termine predavanja možete preuzeti ovde.

Prvi licencni period ističe 15. Novembra 2015. godine!

Nakon prikupljenog (dovoljnog) broja bodova, potrebno je poslati Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije zahtev za relicenciranje 30-60 dana pre isteka licence, kako bi se one na vreme uzele u razmatranje.

Na sastancima KMSZTS posebno je naglašeno da licence NEĆE BITI PRODUŽAVANE sve dok članovi ne budu imali potreban broj bodova! U ovom trenutku, nije bitno da li su bodovi internog ili eksternog tipa, niti kada su prikupljeni, važno je samo da ih je dovoljno. Za licence izdate pre 2010. godine 144 boda, za ostale 168 bodova.

Puno uspeha u daljem radu!