Termini predavanja za Oktobar 2020.

Dobili smo obaveštenje od Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, da u narednom periodu možemo nastaviti sa kontinuiranom edukacijom članstva, ali samo pod uslovom da broj prisutnih slušalaca ne pređe 30!

Obzirom da je u tom slučaju teško se organizovati, dobili smo mogućnost da uz poštovanje satnica predavanja, organizujemo dva stručna sastanka u jednom danu, što bi značilo da će onih 30 učesnika dobiti bodove za dva predavanja!

Prilikom objave termina predavanja na našem sajtu u GORNJEM MENIU moći ćete da se prijavite na PRIJAVE ZA PREDAVANJA sekciji kao slušaoci. Broj mesta će biti ograničen, tako da je bitno da registraciju obavite što pre!

Poželjno je da svi koji se registruju i dođu u zakazanim terminima da se i lično upišu na spisak koji će biti poslat u Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, jer ako to ne učine, njihova mesta će ostati prazna i neće ostvariti bodove!